*Vědomá Konzultace s výkladem Andělských karet*
*k osvětlení, rozklíčování, porozumění a následnému pochopení*

Vědomou Konzultaci s výkladem Andělských karet vedu intuitivně k rozklíčování toho, co Vás tíží, s čím si nevíte rady. Může se to týkat nějakého problému, vztahu, práce, opakující se životní situace atd. Konzultace probíhá formou přátelského rozhovoru, v průběhu kterého vnímám, kde se ve Vašem podvědomí nachází bloky, omezující vzorce myšlení, chování, projevů atd., které brání k nalezení řešení. Tyto vědomě zviditelňuji a tím je převádím z Vašeho podvědomí do Vašeho vědomí. Někdy k Vašemu lepšímu porozumění a osvětlení daného problému, vztahu, nebo situace používám výklad Andělských karet. Cílem Vědomé Konzultace je Vaše porozumění a pochopení řešeného problému, vztahu, nebo opakující se situace a nalezení vhodného řešení - "prvního kroku k vystoupení z kruhu", který je vhodné udělat. Vše probíhá v naprostém soukromí, důvěře a v čisté energii Vědomí Světla Lásky.  

Vědomou Konzultaci poskytuji přes Messenger "HaniAn Ra". Vědomou konzultaci s výkladem andělských karet objednáte přes Messenger nebo na tel. čísle 774 710 812.