*Poselství Vědomí Světla Lásky*
*Sdílení Poselství Vědomí Světla Lásky*

*Červen 2017*

ze dne 5. června 2017

Drazí přátelé, kartičky jsem vytáhla, ale už jsem se nedostala k sepsání poselství. Můj život se začal měnit... Do života mi přišla nová krásná bytost a mě zcela "zaměstnalo a zaměstnává" plné prožívání a přijímání nového... Začaly se mi otevírat nové schopnosti, které se plně zvědomily zpětnou vazbou... Léčení Světlem Lásky přes zabarvení hlasu, hluboký pohled, vědomý dotek, vyslaný paprsek... Velkou radost mi udělalo povolení v zasvěcování do paprsku Světla Lásky tím, že jsem přijala "Rituál Zasvěcení Světla Lásky" a jeho postup... <3 <3 <3

Přesně to vše vystihuje karta, která vypadla při míchání. Byla to karta "Vášeň", která nás nabádá, abychom své Srdce i Duši nechali zpívat Radostí, užívali si letní dny s Vášní a plně se otevřeli Radosti přijímání, prožívání i projevování...

Začátek měsíce - Důvěra + Krása Klidu

Na začátek měsíce nám vyšla karta "Důvěra" a "Krása Klidu". Mějte důvěru, že vše, co se vám děje, je z Lásky k vám, abyste mohli plně vstoupit do Života, do jeho plného žití. Na pomoc vám přispěchá Krása Klidu, která nese poselství "Vše je v pořádku"... Spousta probuzených lidí, lidí na duchovní cestě, je vybízeno k zvládnutí posledního stadia probuzení, které je snad nejtěžší... a to v tom, že je život vede do situací, emocí, kdy jim už duchovní praktiky a jimi ověřené způsoby přestávají fungovat, jsou zmateni, neví co se to děje... Nazvala bych to "PROBUZENÍ Z DUCHOVNOSTI". Je to probuzení z iluze duchovnosti, z iluze toho, jak duchovno vnímají, z iluze toho, jak se chová, jedná, cítí "duchovní" člověk... (chci k tomuto tématu napsat samostatný článek)

Střed měsíce - Romantické city + Krása Síly

Pro střed měsíce vyšla karta "Romantické city" a "Krása Síly". Po překonání posledního stadia probuzení, se začnete dívat novým pohledem na život, sebe a lidi kolem a nově se začnete zamilovávat do života, do sebe, do lidí... A tím vším pocítíte nový příliv vnitřní síly, prostoru, svobody, neohroženosti...

Konec měsíce - Vyřešení rodinných záležitostí + Krása Hojnosti

Pro konec měsíce vyšla karta "Vyřešení rodinných záležitostí" a "Krása Hojnosti". V důsledku změn, které se ve vás odehrávají a s nabytím nového vnitřního prostoru, svobody, jistoty se s lehkostí vyřeší, nebo je s lehkostí vyřešíte vy, nejenom rodinné záležitosti, ale vše co vás tížilo a bylo takovou pomyslnou "brzdou" ve vašem rozletu... Začnete vnímat Krásu Hojnosti ve všem... Ve vás... Kolem vás... Prostě všude tam, kde jste ji neviděli...

S Radostí a Láskou 

*AndRea Ra*

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz *Děkuji*

*Květen 2017*

ze dne 3. května 2017

Kartičky jsem vytáhla už 3. května, ale jejich pravý význam se odhalil až dnes (5. 5.)

Začátek měsíce - Hravost + Krása Něhy

Na začátek měsíce nám vyšla karta "Hravost" a "Krása Něhy". Vstoupili jsme do měsíce Lásky a Láska, ať se nám to líbí nebo ne, se bude projevovat, tryskat ze všech prasklin našich masek takovou silou, až se odloupnou i ty nejpevnější a nejvíce zatvrzelé části. Karta Hravost nám nese poselství, ať to vše, co prožíváme, bereme s lehkostí jako hru, hrajme si s životem, nahlížejme s lehkostí a humorem na to co se nám děje a tím přijmeme a projevíme sobě a okolí Krásu Něhy... Nevím jak vy, ale já už nemám sílu a energii na stres, strach, na jakýkoliv nátlak od sebe sama, natož od okolí a když bych měla něco dělat "na silu" a proti sobě, tak v tu chvíli se dostaví stav, který by se dal vyjádřit: ochabnu, zgumovatím, prostě okamžitá ztráta energie... Ze začátku mě to "štvalo", ale i toto je cesta jakou jsem byla svou Duší a svým Vyšším Já donucena vrátit se sama k sobě... :-)

Střed měsíce - Snažte se + Krása Víry

Pro střed měsíce vyšla karta "Snažte se" a "Krása Víry". Což krásně navazuje na výklad pro začátek měsíce. Snaha na mě působí jako nátlak... Když vám někdo řekne, že se snaží, tak na sebe vyvíjí nátlak. "Snaží" se o něco, co vlastně nechce! Chce se "narvat" do vašich nebo svých očekávání, snů, přání, předsudků, ale jeho touha je jiná... A to samé děláte vy, pokud se obhajujete: "SNAŽÍM SE"... Když vám něco tryská ze Srdce nebo z Duše, tak se NEMUSÍTE snažit. Přestaňte se snažit! Buď to udělejte, nebo se na to vy... (doplňte si dle vlastního temperamentu) :-) Přestaňte dávat šanci někomu, kdo se opakovaně snaží a tím dejte šanci sami sobě... Nebo se "snažíte" udusit něco nového krásného ve vašem srdci, možná někdo rozvířil vaše "stojaté vody", ale tím, že nezapadá do vašich šablon, snů, představ, do rodiny, do kruhu vašich přátel, do vašeho života, nebo cokoliv... snažíte se to udusit, zapudit... Uprostřed měsíce budou padat masky "snahy". Udělování milosti pro snahu, končí. Začneme snahu vnímat jinak, bez "pozitivního" zabarvení. A k tomu nám pomůže Krása Víry. Víry, že vše co se mi děje je z Lásky ke mně, pro mé dobro a pro projevení celého potenciálu mé Krásy a Lásky...

Konec měsíce - Náboženské ohledy + Krása Přátelství + Krása Odpočinku

Pro konec měsíce vyšla karta "Náboženské ohledy" a "Krása Přátelství" + "Krása Odpočinku". A opět krásné navázání na předešlý výklad... Naši Lásku ovlivňují náboženské ohledy, náboženská výchova, duchovní cesta, neboli předsudky, na které bereme "ohledy"... Láska nabírá na síle, a pokud bylo v minulosti možné, že předsudky svou silou a zakořeněním přemohli Lásku, tak teď má Láska sílu, která smete, ať se nám to líbí nebo ne, vše, co jí stojí v cestě, projevu, záření, bytí... Proto si v toto období dopřejme Krásu přátelství i k sobě sama a hojnost Krásy Odpočinku... Koncem měsíce budeme ustávat padající masky snahy, předsudků atd. I když to vyznívá děsivě, těžce, a může se zdát, že to opět bud období "ach jo, ach jo", něco mí říká, že ne... Budeme to vítat "bílo-rozkvetlou ratolestí"....

S Radostí a Láskou 

*AndRea Ra*

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz *Děkuji*

*Duben 2017*

ze dne 2. dubna 2017

Výklad 2.4.2017
Výklad 2.4.2017

Tentokrát jsem byla vedena vytáhnout karty ze sady "Andělé Lásky". A přiznám se, že jsem tímto výkladem dostala odpověď na mnohé své otázky...

Začátek měsíce - Mějte otevřenou mysl + Krása Přání

Na začátek měsíce nám vyšla karta "Mějte otevřenou mysl" a "Krása Přání". Na této kartě je uvedeno: Vaše spřízněná duše může vypadat jinak než lidé, na které jste zvyklí, a jinak, než očekáváte. A mě tam hned naskočilo: Váš život může vypadat jinak, než život, na který jste zvyklí, a jinak, než očekáváte... :-) Minulý měsíc jsme byli hluboce léčeni Láskou, bylo nám na pár okamžiků ukázáno, jaká krása je pro nás připravena, manifestovaná krásou probouzející se přírody. Mohlo se zdát, že se v podstatě nic moc neděje (ještě to není vidět), ale "pod povrchem" se chystá velký boom... :-) Začátek měsíce bude hodně o setkáních... Setkáních s různými lidmi, bytostmi, přírodou, se sebou samými, se svým životem a se svými přáními... Přijměme Krásu Přání a nebojme se, si přát... Ano, vím, máme za sebou těžké období, kdy jsme na sobě hodně pracovali, nebo spíš se nám hodně dělo a my to ustávali :-) a "odměnou" jsme dostali jakoby vše opačně, než co jsme si přáli... Nepozorovaně se k nám připlížila myšlenka "A na co si budu něco přát, jaký to má smysl, když se to stejně nesplní, nebo se stane přesný opak..." Bylo to důležité období, abychom měli otevřenou jak Mysl, tak i Srdce. A nyní jsme nabádání odhodit obavy, očekávání a předsudky, byť pozitivní, abychom viděli i to (Lidi, Možnosti, Krásu, Lásku, Svobodu, Naplnění...), co bychom si ještě před měsícem ani nevšimli, o čem jsme ani netušili a právě tam pro nás může být Štěstí, Láska, Krása, Naplnění, Smysl...

Střed měsíce - Spřízněná Duše + Krása Uzdravení + Krása Odpočinku

Pro střed měsíce vyšla karta "Spřízněná Duše" a "Krása Uzdravení" a "Krása Odpočinku". Na této kartě je napsáno: Ano, toto je vaše spřízněná duše. A opět to můžeme pojmout: Ano, toto je váš život... Uprostřed měsíce budeme mít možnost prožít život, vztah... cokoliv po čem toužíme v té nejčistší Kráse... Bude nám to ukázáno... Bude to v takové síle, že to, co jsme minulý měsíc léčili, bude uzdraveno, což nám potvrzuje i Krása Uzdravení. A Krása Odpočinku napovídá, že pocítíme velikou úlevu. Úlevu, že přišlo to, na co jsme čekali. Sice jsme nevěděli, co to bude, jaké to bude, jenom jsme věděli, že když to přijde, tak to poznáme a celou svou bytostí procítíme "Ano"...

Konec měsíce - Děti + Krása Zdraví

Pro konec měsíce vyšla karta "Děti" a "Krása Zdraví". Na kartě je napsáno: Vaši lásku ovlivňují děti. A opět bychom to mohli převést na život... Na kartě jsou děti a pejsci - domácí mazlíčci. Váš život ovlivňují děti a domácí mazlíčci... Ano, když se nám narodí dítě, tak se náš život samozřejmě začne "točit" kolem dítěte a je to tak naprosto v pořádku. Ale jak děti povyrostou, nebo začínají být na prahu dospělosti, tak je to jiné... Myslíme si, že náš život a lásku děti a jejich přání a potřeby už tolik neovlivňují, ale opak je pravdou. Je to jenom rafinovanější a ne tak viditelné... Plníme přání, potřeby našich dětí, a aniž bychom to postřehli, přijali jsme je za své... Týká se to nejenom dětí, ale i domácích mazlíčků... Konec měsíce bude ve znamení odvahy a rozhodnutí... Ano, odvahy setrvat po přijetí Krásy Uzdravení v Kráse Zdraví a vstoupit tím do opravdového prožívání Svobody, Lásky a Krásy, která nám byla ukázána - nabídnuta uprostřed měsíce... <3 <3 <3 

S Radostí a Láskou 

*AndRea Ra*

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz *Děkuji*

*Březen 2017*

ze dne 2. března 2017

Začátek měsíce - Partner Duše + Krása Duše

Na začátek měsíce nám vyšla karta Partner Duše a Krása Duše. To je tak silná a krásná kombinace a vypovídá o tom, že jsme se stali partnerem své Duše, přijali jsme její Krásu, nechali jsme se vést cestami, necestami... Někdy jsme měli pocit, že nás vláčí "bahnem" jen aby si vyzkoušela pevnost naší víry v ní, věrnost a oddanost jejímu vedení navzdory všem "rozumným" argumentům... :-) Přijali jsme nejen její Krásu a Sílu ale také její Zranění a Bolest... Dovolili jsme jí, aby se skrze nás projevila, manifestovala a nyní celá naše bytost září Krásou naší Duše. Přijali jsme její Pravdu, žijeme ji... Už ji nelze popřít, je viditelná, upřímná a přijatá natolik, že nám okolí už nemusí zrcadlit nepřijetí... Proto je docela možné, že potkáme někoho, kdo nám bude Krásu naší Duše zrcadlit. Bude to tak přirozené a krásné setkání, že budeme pochybovat o tom, že je to skutečné...

Střed měsíce - Romance + Krása Léčení

Pro střed měsíce vyšla karta Romance a Krása Léčení. To, o čem jsme pochybovali, že je skutečné, se bude realizovat, budeme to prožívat a každým dnem přijímat čím dál víc a víc... Budeme prožívat novou Romanci se sebou samými, s Láskou, s Životem... Budeme hluboce léčeni Láskou... <3 

Konec měsíce - Příroda + Krása Pravdy

Pro konec měsíce vyšla karta Příroda a Krása Pravdy. Je to nádherné, protože 21. března nám začíná JARO. I příroda nám bude zrcadlit naši Krásu, naše Znovuzrození... V jedné vizi mi přišla informace, že letos bude spoustu Kytek a Kytiček, doslova bude celá Země zaplavená Krásou Květin. Budeme plně vnímat jejich Krásu, nejen pohledem, ale celou svou bytostí... A uvědomíme si, že neexistuje "plevel", je jenom Krása, která má různé způsoby projevu... Nebudeme chápat, jak jsme mohli tuto Krásu nazývat plevelem... :-) A to je Krása nové Pravdy, kterou nemusíme přijímat, protože ji víme, cítíme ji, je v nás... Je to Pravda Života... A tím vším pochopíme, celou svou bytostí opravdu pochopíme, že je jen jediná Pravda a ta Pravda je LÁSKA... LÁSKA ve všech svých projevech... <3 

S Láskou a Radostí 

*AndRea Ra*

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz *Děkuji*

*Únor 2017*

ze dne 2. února 2017

Začátek měsíce - Vyslyšená Modlitba + Krása Zdraví + Krása Pravdy

Ze začátku měsíce můžeme mít pocit, že se na nás "štěstí usmálo". Že se nám splnilo něco, po čem jsme už dlouho snili, toužili... Vyslyšená modlitba může být i ve formě nějakého nápadu, který se nám ze začátku může zdát naprosto bláznivý a neuskutečnitelný... :-) Tuto kartu nám doplňují hned dvě Krásy. Krása Zdraví a Krása Pravdy. V této souvislosti to může znamenat, že se dozvíme dobrou zprávu ohledně našeho zdraví, nebo se prostě jenom "rozhodněme" pro zdraví. Krása Pravdy může být i o tom, že Pravda někdy bolí, nebo podle citátu Glorie Steinem "Pravda vás osvobodí, ale prvně vás nasere"... ...i toto může být odpověď na naše modlitby... :-)

Střed měsíce - Rovnováha + Krása Krásy

Pro střed měsíce vyšla karta Rovnováha. K tomu mi přišlo, že tím jak se posouváme a tím, že nám život neustále připravuje různá "posílení" a zkoušky, tak pro nás bude snadnější udržet životní rovnováhu, než tomu bylo třeba před pár měsíci. Budeme ustávat "Vyslyšenou Modlitbu" a bude to pro nás mnohem snadnější, než bychom dokázali připustit. S tím nám pomůže Krása Krásy, její přijetí a přijetí toho, že ať už nás život povede kamkoliv, všude se nachází krása... Naše Krása, Naše vnitřní Krása...

Konec měsíce - Božské načasování + Krása Odpuštění

Pro konec měsíce vyšla karta Božské načasování. Koncem měsíce budeme mít pocit lehkého zpomalení, provázeného naší netrpělivostí. Jako když přijde v únoru lehké až jarní oteplení, ale jaro to ještě není... Ano je za dveřmi, možná už za pár dní... K tomu vyšla Krása Odpuštění. Možná jsme ještě úplně neočistili naše Srdce a Duši od pocitu křivdy, možná se ještě v nějakém zákoutí našeho Srdce kousek skrývá... Konec měsíce nám dá prostor na to, abychom ještě provedli konečnou inventuru našich odpuštění a odhodili poslední kousky zátěže, která by nás v jarním růstu a rozkvětu mohla brzdit... :-)

S Láskou a Radostí 

*AndRea Ra*

Libovolně šířte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz *Děkuji*

*Leden 2017*

ze dne 7. ledna 2017

Začátek měsíce - Znamení + Krása Objetí

Začátek měsíce nás bude vybízet, abychom si všímali znamení... Tentokrát nejde ani tak o znamení kolem nás, z venčí, ale spíš o vnitřní znamení, nápovědu, na kterou se máme zaměřit, plně jí důvěřovat, uskutečnit... Možná vás bude chtít zastavit pochybnost: a jaký to má/bude mít smysl? Toto přece nedělám atd... atd... Nenechte se pochybnostmi vyvést z míry a následujte své vnitřní vedení... To vás možná v tento čas jenom Vesmír "zkouší" jak moc důvěřujete svému vnitřnímu vedení a jestli jej dokážete následovat, i když vás mysl zrazuje... K tomu všemu nám pomůže Krása objetí, možná ucítíte impulz někoho obejmout, tak to udělejte jakoukoliv formou, je to jedno, prostě to udělejte.

Střed měsíce - Nová Láska + Krása Hravosti

Toto je krásná karta pro střed měsíce a úžasně doplňuje tu předchozí. Do cesty nám vstoupí Nová Láska, která nemusí mít podobu vysněného "prince/princezny". Přišlo mi k tomu: "To, co probudí Vášeň Tvého Srdce..." Je to něco, k čemu vás přivede vaše intuice, vnitřní vedení, vaše Duše... Následujte ji. Může to být něco, co vás nadchne a vy do toho půjdete celou svou bytostí. Budete vše tvořit, realizovat s radostí a lehkostí, jakoby to šlo vše samo... :-) K tomu nám pomůže Krása Hravosti.

Konec měsíce - Pravé Já + Krása Štěstí

Pro konec měsíce vyšla stejná karta, která vyšla i minulý měsíc... :-) Ano, čím dál víc nás to vede zpět k sobě, k objevování, přijímání a projevování našeho pravého Já... A čím víc budeme objevovat, přijímat a projevovat své pravé Já, tím budeme šťastnější. Krása Štěstí nás bude provázet... :-)

Vnímám, že v tomto duchu, v těchto energiích bude probíhat celý rok 2017. :-)

S Láskou a Radostí 

*AndRea Ra*

Libovolně šiřte a sdílejte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz/ *Děkuji*

*Prosinec 2016*

ze dne 3. prosince 2016

Ze začátku měsíce budeme mít pocit "přešlapování na místě". V polovině se budeme zbavovat omezení a osvobozovat se, může to pro nás být malinko náročné. Ke konci měsíce spatříme ryzejší a svobodnější své pravé Já... :-)

Začátek měsíce - Božské načasování + Krása Přírody

Vše má svůj čas, své cykly, tak jako v přírodě. I tady je určitá časová - vývojová posloupnost. Nespěchej, vše se děje v ten správný čas. Pobyt v přírodě a naladění se na její moudrost sílu a krásu, zklidní Tvou netrpělivost a připomene, že Věčnost je v každém okamžiku Teď a každý okamžik Teď tvoří Věčnost.

Střed měsíce - Odevzdání + Krása Inspirace

V tomto období budeš vedena k odevzdání posledních zbytků strachů, tíhy a omezení. Krása inspirace Ti nabídne různé způsoby řešení. A také, čím víc tíhy odevzdáš, tím víc inspirace přijmeš. V podstatě to bude taková přímo úměrná výměna strachu a tíhy za inspiraci. A to je krásné, ne?

Konec měsíce - Pravé Já + Krása Snu

Začne se čím dál víc projevovat Tvé pravé Já. Tvá podstata, která předtím jen prosakovala přes krunýř strachů, tíhy a omezení, vytryskne a jakoby se rozlije a roztaví zbytky krunýře. A Ty najednou uvidíš reálné plnění svých snů, i těch, které jsi přestala snít...

S Láskou a Radostí 

*AndRea Ra*

Prosím sdílejte a libovolně šiřte toto poselství celé i s odkazem na stránky https://andreara.cz/ Děkuji*